Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti » Malatya Patent Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti; Resmi Ücret + Harclar:194,92 TL + (KDV)+ Hizmet Ücreti: 99 TL+ (KDV) =Toplam: 293,92 TL+ KDV’ dir.
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

Marka: Etkin Patent

Resmi Ücret + Harclar:₺194.92 + (KDV)

Hizmet Ücreti:₺99 + (KDV)

Toplam: ₺293.92 + (KDV)

Sepete Ekle

Marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birinde yapılmış bir başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan ve ya gösterimden doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde kullanılmalıdır.Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan hakkı sona erer.

Rüçhan hakkından yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını veya mal ve ya hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içerisinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanırlar.

Rüçhan Hakkı Fiyatlarının Ayrıntıları Şu Şekildedir;

1 Resmi Harçlar| Ücretler : 230 TL (KDV Dahildir.)
2 Hizmet Ücreti: 99 TL+KDV= 117 TL
3 Toplam Ödenecek Tutar: 347 TL' dir. (KDV Dahil)

Rüçhan Hakkı İçin İstenen Belgeler

1 Vekaletname ( Noter tastiği gerekmez. Mail ve/veya Fax üzerinden gönderilebilir. )

2 Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.